موسسه ماه مهر

۰۸ اسفند ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-02-24_at_4.32.47_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

زادروز نصرالله افجه‌ای


زادروز نصرالله افجه‌ای

files_events_Screen_Shot_2019-02-24_at_4.31.51_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

25 بهمن، زادروز نصرالله افجه‌ای، هنرمند خوشنویس و نقاشی خط بر جامعه هنری گرامی باد.


Screen Shot 2019-02-24 at 4.31.39 PM.png