موسسه ماه مهر

۰۸ اسفند ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-02-24_at_4.17.01_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی


چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی

files_events_Screen_Shot_2019-02-24_at_4.16.48_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

چهلمین سالگرد انقلاب اسلامی   
عکس توسط مریم زندی در دوران انقلاب گرفته شده.


Screen Shot 2019-02-24 at 4.16.36 PM.png Screen Shot 2019-02-24 at 4.16.26 PM.png