موسسه ماه مهر

۰۲ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-02-24_at_4.09.26_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

کارگاه نقد عکس


کارگاه نقد عکس

files_events_663383Screen_Shot_2019-02-24_at_4.09.26_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

کارگاه نقد عکس استاد حمید سوری در روز 28 بهمن 97 آغاز خواهد شد. این دوره در روزهای یکشنبه  و از ساعت 4 تا 7 عصر برگزار می‌شود.
در جهت درک بهترٍ چیستی نقد عکس و تجربه آن، این کارگاه طی 10 جلسه‌ی سه ساعته برگزار شده و تقریبا به دو بخش تقسیم می‌شود:
*بخش اول کارگاه به مسایل نظری – عملی نقد عکس خواهد پرداخت:
ـ مروری بر مفاهیم پایه‌ای نقد هنری و نقد عکس
ـ مروری بر عناصری از عکس که در نقد باید به آن توجه کرد
ـ تشریح فرآیند نقد و تجربه عملی هر مرحله با آثاری از عکس‌های شرکت کنندگان
ـ رفتن به یک نمایشگاه ونقد آن
ـ مروری بر انواع نقد 
*دربخش دیگر کارگاه، آثار عکاسی شرکت‌کنندگان مورد نقد قرار خواهد گرفت.
مخاطبان این کارگاه، هم عکاسانی هستند که می‌خواهند در جهت درک و ارزشیابی بهتر از عکس گام بردارند،و هم آنانی که می‌خواهند نقد عکس بنویسند و مهمتر از همه هنردوستانی که در پی چگونگی درک عکس‌اند.