موسسه ماه مهر

۲۸ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-02-24_at_4.06.26_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

چهاردهمین سال تاسیس موسسه فرهنگی-هنری ماه مهر


چهاردهمین سال تاسیس موسسه فرهنگی-هنری ماه مهر

files_events_171864Screen_Shot_2019-02-24_at_4.06.26_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

چهاردهمین سال در کنار شما بودن، در سپهر هنرهای تجسمی را شادباش میگوییم.