موسسه ماه مهر

۰۸ اسفند ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-02-24_at_4.03.41_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

آغاز ترم اول دوره طراحی لباس


آغاز ترم اول دوره طراحی لباس

files_events_942728Screen_Shot_2019-02-24_at_4.03.41_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

ترم اول دوره طراحی لباس در تاریخ 16بهمن ماه 1397 در روزهای سه شنبه و از ساعت 14 تا 17 توسط  حسام جلالی در موسسه ماه مهر آغاز خواهد شد. 
برای کسب اطلاعات بیشتر با موسسه تماس بگیرید: 22059131-