موسسه ماه مهر

۲۸ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-02-24_at_3.28.24_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

زادروز جکسون پالاک


زادروز جکسون پالاک

files_events_307727Screen_Shot_2019-02-24_at_3.28.24_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

بیست و هشتم ژانویه، زادروز جکسون پالاک، هنرمند اکسپرسیونیست انتزاعی آمریک