موسسه ماه مهر

۲۸ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-02-24_at_3.15.44_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

زادروز قباد شیوا


زادروز قباد شیوا

files_events_163653Screen_Shot_2019-02-24_at_3.15.44_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

چهارم بهمن ماه، زادروز قباد شیوا، طراح و گرافیست ایرانی بر جامعه هنری گرامی باد.