موسسه ماه مهر

۲۸ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-02-24_at_3.10.54_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

آغاز ترم دوم تاریخ هنر جهان


آغاز ترم دوم تاریخ هنر جهان

files_events_245439Screen_Shot_2019-02-24_at_3.10.54_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

ترم دوم تاریخ هنر جهان (هنر قرن نوزدهم و بیستم) توسط اساتید دکتر هلیا دارابی و دکتر کامبیر موسوی اقدم در تاریخ 9 بهمن ماه 1397 آغاز شد.
این دوره در روزهای سه شنبه و از ساعت 17 تا 20 برگزار می‌شود.