موسسه ماه مهر

۰۴ اسفند ۱۳۹۸
files_events_site-neshast_1[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].jpg

نشست نقد و بررسی نمایشگاه گروهی نقاشی منتخبین سالانه ماه مهر


نشست نقد و بررسی نمایشگاه گروهی نقاشی منتخبین سالانه ماه مهر

files_events_site-neshast-2[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].jpg

نشست نقدو بررسی نمایشگاه گروهی منتخبان ماه مهر ، روز سه شنبه سیزدهم تیرماه هزار و سیصد و نود و یک ، در محل نگارخانه ماه مهر با حضور نصرت الله مسلمیان ، پریس تنظیفی و سید امیر سقراطی برپا می شود.

به گزارش ماه مهر، نمایشگاه گروهی منتخبان ماه مهر ، شامل آثاری از هادی سبزه ای ، خشایار سیدی ، بنفشه شهرزاد، الهام شیروی و رضا عنصری از روز جمعه نهم تیرماه در نگارخانه ماه مهر برپا شده است.

این نمایشگاه دومین دوره برگزاری نمایشگاه سالانه منتخبان ماه مهر است که به ارایه نقاشی هایی از هنرمندان حلقه کلاس های نصرت الله مسلمیان ، اختصاص دارد.

پریس تنظیفی ، هنرمند ، منتقد و نظریه پرداز هنر معاصر  در این نشست به بررسی نشانه شناسانه و نقد نسبت مدرنیته در آثار به نمایش در آمده می پردازد.  تنظیفی که با نقاشی های دیجیتالش  به عنوان هنرمند شناخته می شود از نظریه پردازانی است که در عرصه بین المللی نیز فعالیت داشته و تا کنون به عنوان منتقد در نمایشگاه های بزرگی مانند نمایشگاه سورئالیسم در آلمان ، نمایشگاه متافیزیکا در رم  و همچنین نمایشگاه دوسالانه ونیز حضور داشته است .

سید امیر سقراطی  نیز از هنرمندانی است که در عرصه نقد هنری فعالیت داشته است و نمونه هایی از آثارش در نشریات مختلف مانند تندیس به چاپ رسیده است .  آثار هنری سقراطی بیشتر طرح هایی سیاه و گزنده هستند که در امتداد راه طراحان بزرگی مانند پرویز شاپور و اردشیر محصص قرار می گیرند.

حضور دو هنرمند و منتقد هنری در کنار یک مدرس و هنرمند نسل میانه هنر مدرن کشور مانند نصرت الله مسلمیان بار تئوری و علمی ویژه ای برای این نشست به همراه دارد.

نصرت الله مسلمیان از هنرمندان برجسته کشور است که در آثارش با ارایه ویژگی های معاصر هنری به نقد سنت ایرانی نظر دارد و از این منظر دارای جایگاه ویژه ای در عرصه هنر کشور است .

با بررسی آثار ارایه شده در نمایشگاه منتخبان ماه مهر مشخص می شود که  هرچند شیوه نقاشی هریک از هنرمندان این نمایشگاه با دیگری متفاوت است اما نقاشی همه آنها وجه اشتراکی خاص و قوی دارند ، زیرا در همه آثار نقش پیکره انسان شکل نمادی برجسته دارد که تکرار شونده است و نشانگر تفکر هنرمند درباره انسان و رابطه اش با جهان پیرامون است هرچند شیوه نقاشی هریک از هنرمندان این نمایشگاه با دیگری متفاوت است اما نقاشی همه آنها وجه اشتراکی خاص و قوی دارند ، زیرا در همه آثار نقش پیکره انسان شکل نمادی برجسته دارد که تکرار شونده است و نشانگر تفکر هنرمند درباره انسان و رابطه اش با جهان پیرامون است .

نشست نقد و بررسی آثار نمایشگاه منتخبان ماه مهر روز سه شنبه سیزدهم تیرماه راس ساعت 17 تا 20 برپا می شود.