موسسه ماه مهر

۰۴ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-01-09_at_10.29.34_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

نمایشگاه "هماوردی"


نمایشگاه "هماوردی"

files_events_434974Screen_Shot_2019-01-09_at_10.29.34_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

گالری ماه مهر برگزار می کند:
نمایشگاه "هماوردی"
کیوریتورها: کاتارینا ماریا راب و آسیه سلیمیان
هنرمندان:
ریما اسلام مسلک | ماهی بینه بینه | مصطفی چوب تراش | آندرئا سالوینو | مینا طلایی |
نگار عالِم زاده گرجی | علی و رامیار | احمد کامل | دیوید کریپِندورف | الیزابت مِسه
طراح گرافیک: سعید مجنون
بیست و یک دی ماه تا هشت بهمن هزار و سیصد و نود و هفت