موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2019-01-09_at_9.54.30_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

کارگاه نورپردازی


کارگاه نورپردازی

files_events_603060Screen_Shot_2019-01-09_at_9.54.30_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

شناخت نور و کنترل آن یکی از مباحث بسیار مهم در عکاسی است،که علاوه بر جنبه های فنی دارای ابعادی زیباشناختی نیز می باشد. 
هنرجویان در این کارگاه ضمن آشنا شدن با تجهیزات یک استودیو و طرز کار با آنها مباحث مربوط به اشکال گوناگون نورپردازی را به صورت عملی می آموزند. 
محمد غفوری این دوره را در 10 جلسه سه ساعته در روزهای یکشنبه و از ساعت 17 تا 20 در ماه مهر برگزار می‌کند.
مهلت ثبت نام: 9 دی ماه  
برای کسب اطلاعات بیشتر با موسسه تماس بگیرید: 22058630