موسسه ماه مهر

۰۴ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-12-17_at_1.08.29_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

دوره فرم و فضا


دوره فرم و فضا

files_events_663925Screen_Shot_2018-12-17_at_1.08.29_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

دوره فرم و فضا استاد محمدحسین عماد در روزهای شنبه و از ساعت ۱۵ تا ۱۹ در موسسه ماه مهر برگزار می‌شود. 
مهلت ارسال رزومه 25 آذر