موسسه ماه مهر

۰۴ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-12-17_at_1.00.06_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

حجم یک


حجم یک

files_events_699955Screen_Shot_2018-12-17_at_1.00.06_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

دوره حجم یک توسط نرگس حریریان در روزهای چهار شنبه و از ساعت 10 تا 13 در موسسه ماه مهر برگزار خواهد شد. 
مهلت ثبت نام تا 28 آذر 97