موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-12-17_at_12.51.03_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

مفاهیم و رویکردها در نقاشی معاصر


مفاهیم و رویکردها در نقاشی معاصر

files_events_741197Screen_Shot_2018-12-17_at_12.51.03_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
ترم سوم مفاهیم و رویکردها در نقاشی معاصر، با عنوان طلوع مجدد؛ نقاشی پس از کانسپچوال آرت، توسط بهرنگ صمدزادگان در روزهای یکشنبه و از ساعت 10:30 تا 12:30 در موسسه ماه مهر برگزار می‌شود. 
مهلت ثبت نام تا 21 آذر