موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-12-17_at_12.35.32_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

مجسمه‌های کوچک


مجسمه‌های کوچک

files_events_763616Screen_Shot_2018-12-17_at_12.35.32_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

دوره مجسمه‌های کوچک توسط مونا پاد در روزهای دوشنبه و از ساعت 11 تا 14 در موسسه ماه مهر برگزار خواهد شد. 
مهلت ثبت نام تا 17 آذر