موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-12-02_at_12.31.27_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

پنجاه و پنج سال هنر ویدئو


پنجاه و پنج سال هنر ویدئو

files_events_292764Screen_Shot_2018-12-02_at_12.31.27_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

دوره مذکور در روزهای پنجشنبه  و از ساعت ۲ تا ۵ عصر توسط شهرام انتخابی در موسسه ماه مهر برگزار می‌گردد.
طول دوره: هفت جلسه سه ساعته