موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-12-02_at_12.29.39_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

دوره جواهرسازی


دوره جواهرسازی

files_events_327484Screen_Shot_2018-12-02_at_12.29.39_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

دوره جواهرسازی در روزهای سه شنبه  و از ساعت ۳ تا ۶ عصر در ماه مهر برگزار خواهد شد.
مدرس: مونا پاد
جهت ثبت نام لطفا با 02122059131 تماس بگیرید.