موسسه ماه مهر

۰۱ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-12-02_at_12.27.38_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

زادروز جورجیا اوکیف


زادروز جورجیا اوکیف

files_events_509122Screen_Shot_2018-12-02_at_12.27.38_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

پانزدهم نوامبر، زادروز جورجیا اوکیف از پیشگامان مدرنیسم در امریکا 
جورجیا اوکیف (1887-1986 میلادی)، نقاش امریکایی متولد 15 نوامبر 1887 میلادی است. وی از برجسته ترین پیشگامان مدرنیسم در امریکا به شمار می آید که در انستیتو هنر شیکاگو و جامعه هنرجویان نیویورک به تحصیل پرداخت و در همان جا با عکاسی به نام آلفرد استیگلیتز که نقش مهمی در پیشبرد جریان آوانگارد در امریکا داشت آشنا شد. استیگلیتز شماری از آثار اولیه اوکیف را دید و به نمایش گذاشت و او را به درون حلقه نقاشان و عکاسان اطراف خود کشاند. او از  حامیان راستین آثار اوکیف بود و بعداٌ با او ازدواج کرد. جورجیا اوکیف، همچون بسیاری هنرمندان دیگر، طی دوران کاری خود تحولات سبکی را تجربه کرد.