موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-12-02_at_12.25.20_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

زادروز محمد غفوری


زادروز محمد غفوری

files_events_128647Screen_Shot_2018-12-02_at_12.25.20_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

ماه مهر بیست و دوم آبان ماه زادروز محمد غفوری، عکاس و استاد موسسه را شادباش می گوید.