موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-12-02_at_12.23.54_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

آغاز دوره "تاریخ هنر معاصر"


آغاز دوره "تاریخ هنر معاصر"

files_events_235631Screen_Shot_2018-12-02_at_12.23.54_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

آغاز دوره "تاریخ هنر معاصر" از ۲۳ آبان ماه، روزهای چهارشنبه/ساعت: ۱۵:۳۰ الی ۱۷:۳۰