موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-12-02_at_12.22.41_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

آغاز دوره مدلاژ،قالبگیری و سرامیک


آغاز دوره مدلاژ،قالبگیری و سرامیک

files_events_456639Screen_Shot_2018-12-02_at_12.22.41_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

آغاز دوره مدلاژ،قالبگیری و سرامیک سه شنبه ۲۹ آبان ۹۷ ساعت ۱۱ تا ۱۴