موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-12-02_at_12.19.15_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

فرم و فضا


فرم و فضا

files_events_690434Screen_Shot_2018-12-02_at_12.19.15_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

دوره پنج جلسه ای فرم و فضا توسط محمدحسین عماد  در روزهای شنبه از ساعت ۱۵ تا ۱۹ در موسسه ماه مهر برگزار خواهد شد.