موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-12-02_at_12.05.55_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

مدلاژ، قالب گیری تکثیری و سرامیک


مدلاژ، قالب گیری تکثیری و سرامیک

files_events_551762Screen_Shot_2018-12-02_at_12.05.55_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
دوره " مدلاژ، قالب گیری تکثیری و سرامیک"  
مدرس: مونا پاد
این دوره در روزهای سه شنبه و از ساعت ۱۱ تا ۱۴برگزار خواهد شد.
مهلت ثبت نام: ۱۲ آبان ماه