موسسه ماه مهر

۰۸ اسفند ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-11-03_at_12.49.22_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

آغاز دوره "آشنایی با عکاسی معاصر- ترم ۲ "


آغاز دوره "آشنایی با عکاسی معاصر- ترم ۲ "

files_events_468621Screen_Shot_2018-11-03_at_12.49.22_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
دوره "آشنایی با عکاسی معاصر- ترم ۲ " توسط حمید سوری در روز یکشنبه  ۶ آبانماه ۱۳۹۷ آغاز شد. این دوره از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ برقرار است.