موسسه ماه مهر

۰۸ اسفند ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-11-03_at_12.40.37_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

تاریخ هنر معاصر


تاریخ هنر معاصر

files_events_143293Screen_Shot_2018-11-03_at_12.40.37_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

مهلت ثبت نام دوره " تاریخ هنر معاصر" تا 9 آبان ماه 1397 است. این دوره در روزهای چهارشنبه ساعت 15:30 تا 17:30 برگزار خواهد شد.