موسسه ماه مهر

۲۸ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-11-03_at_12.30.28_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

زادروز آیدین آغداشلو


زادروز آیدین آغداشلو

files_events_907858Screen_Shot_2018-11-03_at_12.30.28_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
هشتم آبان ماه زادروز آیدین آغداشلو، نقاش و استاد موسسه را شادباش می گوییم. ماه مهر بمنظور ابراز مراتب قدردانی خویش از این استاد گرانقدر، دومین فراخوان ملی مسابقه طراحی و ساخت مدال را با عنوان ایشان بزودی منتشر می کند.