موسسه ماه مهر

۰۸ اسفند ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-11-03_at_12.11.39_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

مدلاژ، قالب گیری تکثیری و سرامیک


مدلاژ، قالب گیری تکثیری و سرامیک

files_events_207499Screen_Shot_2018-11-03_at_12.11.39_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

دوره " مدلاژ، قالب گیری تکثیری و سرامیک"  توسط مونا پاد در موسسه ماه مهر برگزار خواهد شد.
دوره مذکور در روزهای سه شنبه و از ساعت ۱۱ تا ۱۴ برقرار است.
علاقه مندان می توانند تا تاریخ ۱۲ آبان ماه جهت ثبت نام اقدام نمایند.