موسسه ماه مهر

۰۸ اسفند ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-10-14_at_11.29.54_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

کلوپ طراحی


کلوپ طراحی

files_events_129441Screen_Shot_2018-10-14_at_11.29.54_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

کلوپ طراحی شنبه ها ساعت 10 تا 13 و سه شنبه ها ساعت 17 تا 20 برگزار می شود. لطفا برای کسب اطلاعات بیشتر با موسسه تماس حاصل نمایید:  22058630 - 22059131