موسسه ماه مهر

۲۸ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-10-14_at_11.20.21_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

زادروز حافظ


زادروز حافظ

files_events_Screen_Shot_2018-10-14_at_11.20.11_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

بیستم مهرماه روز گرامی داشت شمس الدین محمد شیرازی، ملقب به حافظ 
حافظ یکی از چهار حکیم شاعر پارسی گویی است که فرهنگ ایرانی را تعریف می کند. دیوان اشعار حافظ در اغلب خانه ایرانیان حضور دارد. آثار این شاعر خوش ذوق، الهام بخش بسیاری از هنرمندان خوشنویس و نقاش بوده است. 
جلوه بر من مفروش ای ملک الحاج که تو 
خانه می بینی و من خانه، خدا می بینم


Screen Shot 2018-10-14 at 11.20.47 AM.png Screen Shot 2018-10-14 at 11.20.58 AM.png Screen Shot 2018-10-14 at 11.21.11 AM.png