موسسه ماه مهر

۰۸ اسفند ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-10-14_at_11.06.22_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

زادروز آلبرتو جاکومتی


زادروز آلبرتو جاکومتی

files_events_Screen_Shot_2018-10-14_at_11.06.37_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

۱۰ اکتبرزادروز آلبرتو جاکومتی پیکره ساز و نقاش سوئیسی 
بنا به غنای تصویری و عمق اندیشه آثارش از چشمگیرترین مجسمه سازان قرن بیستم به شمار می آید. روئین پاکباز درباره اش می نویسد: تلفیق بی نظیر خلاء و ملاء،  شک و یقین، مطلقیت و نسبیت، پیکره ها و نقاشی هایش را در زمره ارزنده ترین آثار هنری زمانه ما قرار می دهد. جاکومتی در اواخر دهه 1930 میلادی به مفهوم تازه ای از رابطه فرم و فضا دست یافت و شیوه ای نو آفرید. پیکره هایی بلند و باریک که فرم نحیف آنها هرچه بیشتر از مادیت دور و به معنویت نزدیک می شد.