موسسه ماه مهر

۰۸ اسفند ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-10-14_at_10.50.06_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

نامزدهای بهترین، در مسابقه طراحی و ساخت مدال سهراب


نامزدهای بهترین، در مسابقه طراحی و ساخت مدال سهراب

files_events_622525Screen_Shot_2018-10-14_at_10.50.06_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

نامزدهای بهترین، در مسابقه طراحی و ساخت مدال سهراب:
مریم ابتکار، سارا رزمی، مریم طبایی، فرهنگ ماهرانی، نیلوفر صالحی، مونا پور حسینی، آتنا اخوان، امیر موسوی زاده و مهسا ثمری
یادآوری می شود نامزدها توسط هیات داوری:
استاد پرویز تناولی مجسمه ساز، پژوهشگر و بنیان گذار مدال هنری در ایران
مارسی بورنه متخصص مدال و رئیس انجمن مدال انگلستان
الهه جواهری گالری دار و عضو هیات مدیره موسسه ماه مهر
هدیه تهرانی هنرمند و بازیگر
مونا پاد مجسمه ساز و نماینده بخش مدال موزه بریتانیا در ایران
داوری و برگزیده شده اند.