موسسه ماه مهر

۰۸ اسفند ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-10-14_at_10.45.59_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

زادروز سراب سپهری


زادروز سراب سپهری

files_events_117067Screen_Shot_2018-10-14_at_10.45.59_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

"کار ما شاید این است 
که میان گل و نیلوفر و قرن
پی آواز حقیقت بدویم"
پانزدهم مهرماه  سهراب سپهری نود ساله می‌شود.