موسسه ماه مهر

۲۸ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-09-28_at_7.02.13_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

مفاهیم و رویکردها در نقاشی معاصر


مفاهیم و رویکردها در نقاشی معاصر

files_events_284800Screen_Shot_2018-09-28_at_7.02.13_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

ترم دوم مفاهیم و رویکردها در نقاشی معاصر در هشت مهرماه نود و هفت آغاز می‌گردد.
این دوره توسط بهرنگ صمدزادگان در روزهای یکشنبه 10:30 تا 12:30 تشکیل خواهد شد.