موسسه ماه مهر

۲۸ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-09-28_at_6.46.00_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

زادروز نرگس حریریان


زادروز نرگس حریریان

files_events_936369Screen_Shot_2018-09-28_at_6.46.00_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

سوم مهرماه زادروز نرگس حریریان مجسمه ساز و استاد موسسه را شادباش می گوییم.