موسسه ماه مهر

۲۷ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-09-28_at_6.45.45_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

دوره عکاسی، پژوهش، نوشتن


دوره عکاسی، پژوهش، نوشتن

files_events_706259Screen_Shot_2018-09-28_at_6.45.45_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

عکاسی از یکسو ، بیش از پیش، از تکنیک و زیباییِ صرف فراتر رفته و با عرصه های هنری، فلسفی، اجتماعی و فرهنگی در هم تنیده شده است. از سوی دیگر استفاده از عکس در پژوهش های علوم اجتماعی و انسانی نسبت به دهه های گذشته تغییری بنیادین را تجربه کرده است. از این رو هم برای خلق عکس و هم برای درک آن، چه برای پروژه های هنری و چه برای پروژه های اجتماعی و فرهنگی، پژوهش و نوشتن در عکاسی و برای عکاسی الزامی شده است.
این دوره در روزهای شنبه ساعت ۵ تا ۷ عصر توسط حمید سوری در موسسه ماه مهر برگزار می شود. 
مهلت ثبت نام  تا ۷ مهر ۹۷ است.