موسسه ماه مهر

۲۷ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-09-28_at_6.45.06_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

آغاز سال تحصیلی


آغاز سال تحصیلی

files_events_745255Screen_Shot_2018-09-28_at_6.45.06_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

موسسه فرهنگی هنری ماه مهر آغاز سال رسمی تحصیلی را شادباش می گوید.