موسسه ماه مهر

۲۷ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-09-22_at_12.35.58_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

آغاز تهاجم رژیم عراق به ایران


آغاز تهاجم رژیم عراق به ایران

files_events_Screen_Shot_2018-09-22_at_12.36.19_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

سی و یکم شهریور ماه، آغاز تهاجم رژیم عراق به ایرانScreen Shot 2018-09-22 at 12.36.07 PM.png Screen Shot 2018-09-22 at 12.36.33 PM.png Screen Shot 2018-09-22 at 12.36.44 PM.png Screen Shot 2018-09-22 at 12.36.57 PM.png Screen Shot 2018-09-22 at 12.37.09 PM.png Screen Shot 2018-09-22 at 12.37.32 PM.png Screen Shot 2018-09-22 at 12.37.43 PM.png