موسسه ماه مهر

۲۸ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-09-22_at_12.26.43_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

آغاز مرحله نخست داوری مسابقه طراحی و ساخت مدال سهراب


آغاز مرحله نخست داوری مسابقه طراحی و ساخت مدال سهراب

files_events_Screen_Shot_2018-09-22_at_12.27.13_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
مرحله نخست داوری مسابقه طراحی و ساخت مدال سهراب با حضور پرویز تناولی آغاز شد.