موسسه ماه مهر

۲۷ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-09-22_at_12.04.58_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

مفاهیم و رویکردها در معماری جهان


مفاهیم و رویکردها در معماری جهان

files_events_249472Screen_Shot_2018-09-22_at_12.04.58_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

شروع پنجمین دوره " مفاهیم و رویکردها در معماری جهان - ترم دو" دوم مهرماه ۱۳۹۷