موسسه ماه مهر

۲۸ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-09-22_at_12.03.12_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

نمایشگاه گروهی طراحی مدرن


نمایشگاه گروهی طراحی مدرن

files_events_Screen_Shot_2018-09-22_at_12.04.14_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
نمایشگاه گروهی طراحی مدرن در روز شانزدهم شهریور ماه در گالری ماه مهر گشایش یافت.