موسسه ماه مهر

۲۷ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-09-22_at_11.59.47_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

درگذشت استاد محسن وزیری مقدم


درگذشت استاد محسن وزیری مقدم

files_events_847129Screen_Shot_2018-09-22_at_11.59.47_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

ماه مهر درگذشت استاد محسن وزیری مقدم، نقاش نوگرای را به هنردوستان تسلیت می گوید.