موسسه ماه مهر

۰۴ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-09-03_at_12.09.44_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

نمایشگاه گروهی طراحی مدرن


نمایشگاه گروهی طراحی مدرن

files_events_24042Screen_Shot_2018-09-03_at_12.09.44_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
نمایشگاه گروهی طراحی مدرن
به اهتمام یعقوب عمامه پیچ در روز جمعه ۱۶ شهریورماه ۱۳۹۷ افتتاح خواهد شد.
هنرمندان:
آرزو لطفی، ارمغان عباسی، آیدا حسینیان،بهاره مصلح،سمیره عبدی،عاطفه قیصری،صنم آفتابگرد،صونا یدالهی،حسام یاوری،گیتا قاضی، نادیا یادگاری، فرزاد قاضی زاهدی
گشایش: جمعه ۱۶ شهریور ماه
نمایشگاه تا ۲ مهر ماه ادامه دارد.
ساعات بازدید: ۱۵ تا ۲۰/ جمعه: ۱۶ تا ۲۰