موسسه ماه مهر

۳۰ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-09-03_at_12.07.30_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

احسان یارشاطر


احسان یارشاطر

files_events_737206Screen_Shot_2018-09-03_at_12.07.30_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
ماه مهر فقدان  احسان یارشاطر،پژوهشگر تاثیرگذار و تهیه کننده دانشنامه گرانسنگ ایرانیکا  را به جامعه ایرانی تسلیت می گوید.