موسسه ماه مهر

۲۸ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-09-03_at_12.05.49_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

آغاز بیستمین دوره «عکاسی پرتره»


آغاز بیستمین دوره «عکاسی پرتره»

files_events_190094Screen_Shot_2018-09-03_at_12.05.49_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
آغاز بیستمین دوره «عکاسی پرتره» استاد غفوری، روز دوشنبه  ۱۲ شهریور ماه ساعت ۱۷ تا۲۰