موسسه ماه مهر

۲۸ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-09-03_at_12.03.59_PM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

زادروز ژاک لویی داوید


زادروز ژاک لویی داوید

files_events_516451Screen_Shot_2018-09-03_at_12.03.59_PM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
سی ام اوت زادروز ژاک لویی داوید، هنرمندنقاش سبک نئو کلاسیسم است.
وی از هواداران انقلاب فرانسه و از نزدیکان روبسپیر از رهبران متنفذ انقلاب بشمار می رفت.