موسسه ماه مهر

۰۵ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-09-03_at_11.57.00_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

زادروز محمد حسین عماد


زادروز محمد حسین عماد

files_events_794311Screen_Shot_2018-09-03_at_11.57.00_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
پنجم شهریور ماه زادروز محمد حسین عماد، مجسمه ساز و استاد موسسه را شادباش میگوییم.