موسسه ماه مهر

۰۴ بهمن ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-09-03_at_11.33.21_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

زادروز غلامحسین نامی


زادروز غلامحسین نامی

files_events_113159Screen_Shot_2018-09-03_at_11.33.21_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
یکم شهریورماه، زادروز هنرمند نقاش و مدرس هنر غلامحسین نامی 
وی دانش آموخته دانشکده هنرهای زیبای تهران است. این هنرمند نقاش، بارها آثارش را به صورت انفرادی و گروهی در ایران، آمریکا، فرانسه و کانادا به نمایش گذاشته است. نامی در تشکیل گروه "آزاد" و کارنماهای اش مشارکتی موثر و فعال داشت. تدریس در هنرستان هنرهای زیبا، دانشگاه علم و صنعت و دانشگاه آزاد از دیگر فعالیت های این هنرمند نقاش به شمار می رود.