موسسه ماه مهر

۲۸ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-09-03_at_11.10.59_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

آغاز ترم دوم تاریخ هنر معاصر


آغاز ترم دوم تاریخ هنر معاصر

files_events_201085Screen_Shot_2018-09-03_at_11.10.59_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png
نام اثر: صافی همگن برای پیانوی بزرگ، هنرمند: جوزف بویز، ۱۹۶۶میلادی آغاز ترم دوم تاریخ هنر معاصر با عنوان چالش های نئوآوانگارد، دوشنبه بیست و نهم مرداد ماه نودوهفت استاد: دکتر علیرضا سمیع آذر جهت کسب اطلاعات بیشتر با موسسه تماس بگیرید: 22059131-22050639