موسسه ماه مهر

۲۸ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-09-03_at_11.06.05_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

زادروز ادگار دگا


زادروز ادگار دگا

files_events_416466Screen_Shot_2018-09-03_at_11.06.05_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

نوزدهم ژوییه زادروز نقاش و پیکره ساز، ادگار دگا

وی به واسطه نگاه نوگرایانه اش در زمره هنرمندان پیشرو سده نوزدهم میلادی به شمار می رود. رقصندگان، سوارکاران و استحمام کنندگان از موضوع های اصلی نقاشی های دگا بود.