موسسه ماه مهر

۲۸ دى ۱۳۹۸
files_events_Screen_Shot_2018-08-18_at_11.16.21_AM[854aa2cf9e18e11c84460a6aff5ab462].png

چهاردهم مردادماه، سالروز صدور فرمان مشروطیت


چهاردهم مردادماه، سالروز صدور فرمان مشروطیت

files_events_Screen_Shot_2018-08-18_at_11.16.34_AM[328187c87c893f3486b07854ba6dd128].png

عکس نمایندگان نخستین دوره مجلس شورای ملی(1283) 
چهاردهم مردادماه، سالروز صدور فرمان مشروطیت 
ایران پس از روسیه دومین کشور آسیایی است که در اوان قرن بیستم دارای حکومت مشروطه و صاحب قانون اساسی شد.